Přejít na:

Základy stromolezectví

Kurz je určen pro začínající arboristy, nebo výškové pracovníky, kteří chtějí rozšířit záběr své činnosti o práci na stromech. Frekventanti se kromě jiného seznámí s metodami výstupu do koruny, použitím stupaček (stromolezecká stoupací železa), vyvazováním kácených kmenů, jejich chytání atp. Dozví se o rozdílech mezi americkým a francouzským systémem a získá povědomí o problematice stromolezectví z pohledu naší platné legislativy.
Kurz nenahrazuje kurzy Komplexní péče o dřeviny, ani Evropský stromolezec (European Tree Worker).