Přejít na:

Stejně jako cokoliv jiného se i prostředky osobního zabezpečení užíváním opotřebovávají a stárnou. Je tedy nezbytné pravidelně kontrolovat jejich stav a vést o jejich stavu řádnou dokumantaci. Kromě běžné uživatelské prohlídky před i po použití POZ či OOPP je nutné u těchto prostředků provádět i pravidelné revize zpravidla jedenkrát za dvanáct měsíců.

Na základě pověření výrobce vykonáváme v souladu s normami ČSN EN 365, odst.2.1 písmeno m a STN EN 361 a STN EN 365 odborné periodické prohlídky, kontrolní a revizní činnost prostředků osobního zabezpečení firem:

- Alpin Bupex (CZ)

- Komet (FR)

- Kong (IT)

- Lanex (CZ)

- Meander (SK)

- Petzl (FR)

- Protekt (PL)

- Singing Rock (CZ)

- Snaha a.s. Jaroměř(CZ)

- Timus Safety (SK)

- Trak (SK)

- Troll (GB)

- Žilmont (SK)