Přejít na:

Vše pro experty na extrémy !!!

"Jelikož jsem poznal muka žíznivé touhy,
chci vyhloubit studnu z které by i jiní mohli pít
."
Ernest Thompson Seton

Vzhledem k pokračující industrializaci spojené s výstavbou výškových budov a dalších objektů, zvyšuje se i poptávka po kvalifikovaných pracovnících stoprocentně schopných vykonávat činnosti ve výškách a nad volnou hloubkou či v místech přístupných pouze pomocí lanových technik.

Skutečnost, že mnozí instruktoři nerozlišují například mezi sportovními karabinami (podle normy ČSN 12275) a spojkami (podle EN 362), zanedbatelným detailem ve srovnání s tím, že po "odškolení" tříhodinového kurzu, vypustí do světa výšek řadu naprosto nedostatečně připravených "odborně způsobilých" výškových pracovníků nebo záchranářů - lezců.

Reakcí na takovýto stav bylo založení školícího střediska, u jehož zrodu stáli Miroslav Šamša, s téměř dvacetiletou praxí v báňských záchranných sborech a Ondřej Belica, se svými zkušenostmi získaných v požární ochraně a při bezpečnosti a ochraně zdraví při práci se zaměřením na práce a záchranu ve výškách a nad volnou hloubkou.

Předmětem naší činnosti je školení pro práce ve výškách a nad volnou hloubkou, tedy výchova a výcvik výškových pracovníků (průmyslových lezců), záchranářů - lezců, hasičů - lezců a strážníků - lezců, v poslední době módně nazývaných výškovými specialisty. S touto činností se pojí i další služby v oblasti bezpečnosti práce a ochraně zdraví při práci, dále pak poradenská a konzultační činnost, revizní činnost a prodej potřebného vybavení. Nezapomínáme ani na rekreační lezce a adrenalinové programy.

[podpis: Ondřej Belica]
Ondřej Belica