Přejít na:

Kontakt
mail: infolezectvi.cz


Školicí a výcvikové středisko Lezectvi.cz
Nušlova 2271/7
158 00 Praha 5
IČO: 711 46 636
DIČ: CZ8005033091
Č.Ú: 196279559/0300


Ondřej Belica                          Miroslav Šamša
Nušlova 2271/7                     Křížkovského 62/715
158 00 Praha 5 - Nové Butovice     712 00 Ostrava - Muglinov
tel: +420 737 336 516                 tel: +420 603 219 765

Martin Šamša
Křížkovského 62/715
712 00 Ostrava - Muglinov
tel: +420 734 381 222