Přejít na:

Technické služby
- Výškové práce
- Potápěčské práce
- Práce v nedýchatelném prostředí
- Práce v podzemí a ve stísněných prostorech

Vedení absolventských a bakalářských prací
Vedení mnohých vyšších odborných škol, stejně jako vysokých škol si dokáže zodpovědně přiznat, že jsou témata, na něž se jejich akademičtí pracovníci nezaměřují. V případech, kdy vedoucí absolventské práce (vedoucí bakalářské práce) není odborníkem na dané téma, nedokáže včas odhalit nedostatky (nepřesnosti) ve studentem vypracované práci a ta pak ztrácí svou hodnotu (případně ji student nedokáže obhájit). Proto tyto školy umožňují, aby vedoucím (oponentem) absolventské/bakalářské práce byl externí odborník zabývající se daným tématem.
Nabízíme studentům vyšších odborných škol a vysokých škol vedení absolventských/bakalářských prací zabývajících se problematikou prací a záchrany ve výškách a nad volnou hloubkou, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ve výškách a nad volnou hloubkou, záchrany s využitím lanových technik, speleoalpinismu atp. či těmto školám oponenturu prací na uvedená témata.

Překlady a korektury odborných textů
Ačkoliv se jazykové znalosti naší populace neustále zvyšují, neznamená to, že každý překladatel či tlumočník orientuje v problematice ochrany před pádem z výšky nebo do hloubky nebo že se vyzná v odborné terminologii. Ostatně překlady technických norem či evropských směrnic nebo katalogy výrobců/prodejců jsou toho jasným důkazem.
Nabízíme překlady návodů k výrobkům, bezpečnostních směrnic a dalších dokumentů ve vztahu k problematice prací ve výškách a nad volnou hloubkou z anglického jazyka do češtiny, stejně jako korekturu českých textů či překladů z angličtiny, polštiny či ruštiny.

Poradenské a konzultační služby
- Poradenství v oblasti BOZP
- Analýza rizik

Havarijní technické služby
- Odstranění havarijního stavu po mimořádných událostech
- Servis 24 hodiny denně pro smluvní partnery