Přejít na:

Seznam novinek
27.2.2017

Ukončení hotovostních plateb

Omlouváme se všem zákazníkům, ale od 1. 3. 2017 nebude možné u nás platit v hotovosti. Děkujeme za pochopení.

Sorry jako ;-)

5.4.2015

odborna priprava pro prace ve vyskach

Odborná příprava pro práce ve výškách a nad volnou hloubkou

O požadavcích na výškové pracovníky, o rozdělení úrovní kvalifikací pro výškové práce ve vztahu k vykonávané činnosti, o četnosti a obsahu školení, stejně jako o požadavcích na školitele a jeho kvalifikaci panují mylné představy. Záměrem článku je vnést do této problematiky nezbytné světlo a to s ohledem na platné právní předpisy, technické normy tak i požadavky praxe
http://www.lezectvi.cz/Tipy/odborna_priprava_pro_prace_ve_vyskach.pdf

25.1.2015

upozorneni

Upozornění na nepravdivé informace o postrojích

Doneslo se nám, že jistý subjekt poté, co vyškolí lezce (arboristy) jim při následném prodeji postrojů podává informaci, že doba životnosti postroje je pouze dva roky, a to i tehdy, pokud se postroj nepoužívá, neboť poté vlivem UV záření prý dochází k rozpadu švů postroje.
Takováto informace je nepravdivá!!! Technické normy upravující postroje udávají za povinnost, aby kvalita nitě byla slučitelná s kvalitou popruhu postroje. Není tedy možné, aby se u jakéhokoliv postroje, bez ohledu na výrobce, některá jeho část samovolně rozpadla dříve než části ostatní. V případě, že máte jakékoliv pochybnosti a závaznosti podaných informací, vycházejte z průvodní dokumentace postroje (návod k použití).
Nejsem schopen posoudit, zda onen subjekt uvádí zákazníky v omyl z nevědomosti, nebo záměrně za účelem opakovaně jim prodat další výrobek, avšak v souladu s občanským zákoníkem se zákazník, který na základě jeho doporučení vyhodil postroj způsobilý k užívání, může domáhat náhrady škody způsobené špatnou radou.

30.12.2014

Recenze knihy

Recenze knihy Práce a záchrana ve výškách a nad volnou hloubkou

Na jeskyňářském serveru jeskynar.cz vyšla recenze knihy Práce a záchrana ve výškách a nad volnou hloubkou. Recenzi, jejímž autorem je Krtek si můžete přečíst na http://www.jeskynar.cz/magazin/clanek/vysla-kniha-prace-a-zachrana-ve-vyskach

1.9.2014

lezecke techniky

Systémy ochrany proti pádu - lezecké techniky
Přiblížení systému ochrany proti pádu z výšky a lezeckých technik podle jejich faktického stavu, na který se mnohdy zapomíná. Článek přiblíží, jakým způsobem se výškoví pracovníci bezpečně pohybují ve výškách a nad volnou hloubkou, jakým způsobem jsou zabezpečeni před pádem a jak se v tom promítá platná legislativa, evropské směrnice a technické normy
http://www.lezectvi.cz/Tipy/lezecke_techniky.pdf

30.7.2014

Kniha

Kniha - Práce a záchrana ve výškách a nad volnou hloubkou

V těchto dnech vychází u nakladatelství Grada kniha Práce a záchrana ve výškách a nad volnou hloubkou (ISBN: 978-80-247-5055-2). Kniha se zabývá problematikou výškových prací a lezeckého záchranářství. Je určena prakticky všem, kteří přijdou s lany do styku, neboť je použitelná jak jako studijní materiál pro kurzy výškových prací (průmyslové lezce, výškové pracovníky s použitím POZ/OOP a další) tak pro kurzy záchranářské (hasiči, strážníci, záchranáři), stejně tak může být zdrojem informací při další lezecké kariéře. Rovněž může být použita jako učební text pro instruktory.

Knihu je možné objednat i u nás - nejlépe na info@lezectvi.cz nebo na telefonu 737 336 516.

29.1.2014

Kotvení

Kotvení při pracích ve výškách a nad volnou hloubkou

Jakýmsi pomyslným základním stavebním kamenem při provádění prací ve výškách a nad volnou hloubkou je kotvení. Bez odpovídajícího kotvení není možné provést bezpečné zajištění pracovníka před pádem z výšky nebo do hloubky, ani ukotvit lano či jiný prostředek umožňující dosažení pracoviště.

Co je kotvicí zařízení? A co je to kotevní bod?

Základní informace o této problematice naleznete ve článku:

http://www.lezectvi.cz/Tipy/kotveni.pdf

14.12.2013

Nová norma ČSN 12275

Nová podoba ČSN EN 12275

V listopadu 2013 vyšla norma ČSN EN 12275 (94 2013) Horolezecká výzbroj – Karabina – Bezpečnostní požadavky a zkušební metody, která nahradila svou předchozí verzi ČSN EN 12275 z července 1999.

Jaké změny postihly karabiny? Bližší informace o změnách v normě naleznete na: http://www.lezectvi.cz/Tipy/CSN_12275.pdf

Seznam novinek